Expozice Fauna Moravy

Stáhněte si pracovní list v příloze a vychutnejte si celou expozici naplno! Výstava může potěšit tím, že to není jen jedna místnost, ale že je expozice ve třech poschodích a je hodně obsáhlá. Můžeme se dozvědět nové informace a prohlédnout si zblízka živočichy, které jsme doposud třeba ani neznali, i když žijí na území České republiky.

Faunu Moravy můžeme doporučit jako exkurzi jak pro 3.-5. třídu (pro které je vhodný pracovní list), tak pro žáky 7. a 8. ročníku. Mohlo by to být dobré zpestření a navíc by si mohli žáci prohlédnout i zvířata, které volně v přírodě těžko potkají a přesto se o nich učí. Navíc cena exkurze není vůbec vysoká a tak je dostupná pro všechny.

Výstava Fauna Moravy, kterou zaštiťuje Moravské zemské muzeum v Brně, se nachází na Biskupském dvoře. Tato zoologická expozice byla otevřena v roce 1968 a dodnes je unikátní sbírkou obratlovců České republiky. Nalezneme zde vycpané exponáty i modely živočichů a k nim také popisy a informační tabule. Bohužel současné podmínky muzea nedovolují rekonstrukci nebo postavení zcela nové expozice, proto se zde objevují někdy neaktuální a zastaralé údaje v textech a mapách.

Hned při vstupu se nachází expozice ptáků. Kromě vycpaných exponátů byla tato část obohacena i zařazením ptáků do biotopů, ve kterých je v přírodě nalezneme a taky procentuálním poměrem, který nám říkal, jak je daný pták v biotopu častý. Například se zde nachází biotop „Porosty rybníků a bažin“, kde je nejvíce zastoupen strnad rákosní (23%), po něm následoval rákosník velký (21%), dále pak rákosník obecný (16%), rákosník proužkovaný (10%), cvrčilka slavíková (6%), slípka zelenonohá (4%), a nakonec nejméně se vyskytující sýkořice vousatá (3%), bukáček malý (3%) a chřástal malý (3%).

Poté následovala část, kde byly exponáty dropa velkého – samic i samců. Informační tabule o tomto druhu říkala, že v minulosti drop velký (do poloviny 90. let 20. století) hnízdil na Znojemsku, pak ale kvůli zemědělské činnosti zmizel z našeho území. Malá populace v současnosti přežívá na rakouské straně hranic.

Výstava pokračuje do míst, kde můžeme spatřit různé řády ptáků. Ke každému řádu je na informační tabuli popis, o kousek vedle potom exponáty jednotlivých druhů náležící k danému řádu. Každý exponát má ve své blízkosti štítek s rodovým jménem a druhovým přívlastkem.

V další části se nachází malá expozice obojživelníků a plazů. Zde se nacházely, na rozdíl od předešlé výstavy ptáků, především modely. Například zde byla znázorněna užovka obojková a model kostry hada.

Přízemí nabízí expozici ryb. Kromě umělých ukázek jsou zde k vidění také několik akvárií s živými rybami. Mezi nimi můžeme vidět například kapra obecného, karase stříbřitého nebo sumce velkého.

V patře se nachází expozice savců. Některé exponáty se nacházely v prosklených boxech, jiná zvířata jsme mohli vidět naaranžovaná tak, jak by mohla žít v přírodě. Takto jsme viděli například rodinu divokých prasat, která se nacházela v listnatém lese. Mezi nimi byla samice, samec a také jejich potomstvo. Mohli jsme tak pozorovat pohlavní dimorfismus, a také rozdíly mezi mladými      a dospělými jedinci. U jýných druhů jsme mohli porovnávat též rozdíly mezi zimním a letním zbarvením. Kromě samotných vycpaných zvířat jsme se mohli podívat také například na paroží srnců.

 

Foto: Střední Morava, MZM

favorite_border Přidat do oblíbených

Stáhnout přílohu

Přiložené soubory mohou stahovat jen přihlášení uživatelé! Přihlásit se

hodnocení

Průměrné hodnocení: 3,0/5. Hodnotilo 420 návštěvníků

Anděla Trötzmüllerová

Anděla Trötzmüllerová

Vystudovala Pedagogickou fakultu na Masarykově univerzitě. Věnuje se skautingu, ráda vaří a peče. Miluje zvířata a baví ji focení. Jejím snem je vzdělávat a vychovávat děti a tím utvářet lepší svět.

Přidejte komentář