Každé dítě má nárok do dvou a půl let nemluvit. Hovoříme o prodloužené fyziologické nemluvnosti, kterou ještě není potřeba řešit...ovšem za předpokladu, že dítě nemá poruchu sluchu nebo zraku, že veškeré dění okolo sebe chápe a rozumí mu (nemá poruchu intelektu) a vývoj jeho motoriky je v normě. Pokud však v jedné z výše zmíněných oblastí má dítě jen malý problém a nebo se situace po nástupu do mateřské školky výrazně nezlepší, je potřeba začít vývoj dítěte řešit! V případě, že dítě nejeví zájem komunikaci s Vámi a okolím, nesnaží se neschopnost mluvit vyvážit neverbální komunikací (gesty), nedokáže adekvátně odpovídat na otázky, odbíhá od tématu, často po vás opakuje otázku, nebo nereaguje na své jméno, pak návštěvu odborníka neodkládejte!

Obraťte se na dětského lékaře nebo přímo na klinického logopeda. Určitě Vám už někdo řekl, že nemáte kam spěchat, že je dítě ještě příliš malé na to, aby s někým spolupracovalo a že z toho vyroste. Bohužel ne vždy tomu ale tak je. Jsme vyzýváni k tomu, abychom pravidelně chodili na preventivní prohlídky a nepodceňovali péči o naše zdraví. K zubaři na prevenci jdeme, i když nás zuby nebolí. To je správně. Od toho je prevence. Když už nás totiž zuby bolí, tak z toho většinou bez plomby nebo vytrženého zubu nevyvázneme. Proč tedy nepřikládáme dostatečný význam nemluvnosti, nesrozumitelné řeči nebo nesprávné výslovnosti našich dětí? Proč se nesnažíme předcházet těmto obtížím v době, kdy hraje komunikace tak velkou roli v našem životě i našich profesích? Jsem přesvědčena, že by tříleté děti, které vůbec nemluví, nebo mluví velmi málo měl vidět odborník. Nechte posouzení řeči na kvalifikovaném terapeutovi –klinickém logopedovi nebo dětském psychologovi. Tito odborníci dokáží správně posoudit, jak na tom dítě doopravdy je a zda vyžaduje odbornou péči či nikoliv. Příčin řečových vad je mnoho, většinu z nich však dokážeme dobře ovlivnit. Mějme na paměti, že na včasném zahájení logopedické péče je významně závislá úspěšnost terapie a celková délka logopedické péče.

Ideální věk na zahájení logopedické péče ve čtyřech a půl letech pokud dítě neumí pět hlásek. Pokud jich je více, pak můžeme začít již ve čtyřech letech. Formou hry rozvíjíme dovednosti, které ke správnému ovládnutí hlásek dítěti chybí (hrubou a jemnou motoriku, motoriku mluvidel, orientaci v prostoru, zrakové a sluchové vnímání, paměť a pozornost). V případě, že dítě neumí pouze dvě hlásky, postačí, když s dítětem na logopedii přijdete v pěti letech.

Má-li KLINICKÝ logoped smlouvu se zdravotní pojišťovnou Vašeho dítěte, pak je péče bezplatná - hrazená z veřejného zdravotního pojištění, na základě vystavení žádanky od pediatra, ORL lékaře, foniatra, nebo neurologa.

Logopedie JINAK

Průměrné hodnocení: 3,0/5. Hodnotilo 167 návštěvníků

Ohodnoťte tento článek

Štítky:   logopedie prevence kdy začít