Metoda Akvárium (Goldfish bowl)

Náročnější metoda skupinové práce, která kombinuje schopnost diskutovat na zadané téma se schopností pozorovat a zaznamenávat si informace, z nichž se na závěr vytvoří souhrn.

Vytvoříme dvě skupiny - první část budou účastníci diskuze, druhá část pozorovatelé. Členové diskuze sedí v kruhu čelem dovnitř, pozorovatelé vytvoří vnější kruh tak, aby každý viděl na co nejvíce diskutujících. Velikost obou skupin záleží na učiteli. 

Učitel nebo vedoucí je moderátorem diskuze na zadané téma. Hlídá, aby se diskutující neodkláněli od tématu, délku a formu jejich příspěvků.

Pozorovatelé sledují průběh diskuze a dělají si poznámky o jednotlivých účastnících - verbální a neverbální komunikace, míra zapojení se do diskuze, zájem o dané téma, dodržování pravidel, úroveň vyjadřování. 

Diskuzi následně shrne a ohodnotí moderátor, poté skupina pozorovatelů vyvodí ze svých poznámek výsledky a v krátkosti je odprezentuje. Na samotný závěr shrne moderátor práce obou dvou skupin.

Foto: kazuend (Unsplash)

favorite_border Přidat do oblíbených

hodnocení

Průměrné hodnocení: 2,9/5. Hodnotilo 470 návštěvníků

Michal Kuba

Michal Kuba

V červnu 2016 jsem založil projekt "Zabav-Děti". Jeho primárním cílem je nabízet inspiraci pro práci s dětmi. Je určený především rodičům, učitelům, vychovatelům a vedoucím kroužků. Více než 10 let působím jako vedoucí ve skautském oddíle v Brně.

Přidejte komentář