Metoda Sněhové koule (Snowballing)

Zajímavá metoda, jak žáky či studenty naučit nové vědomosti, které si vzájemně předávají a takto své poznatky na sebe nabalují - proto sněhová koule. Vhodné rovněž k procvičování učiva a jiných znalostí.

Principem metody je, že jednotlivec si na zadané téma připraví co nejvíce informací (z učebnice, sešitu, internetu), které poté předává ostatním spolužákům, kteří jemu naoplátku sdělují své poznatky.

Dopředu si musíme připravit materiály, ze kterých lze (např. při hodině) čerpat a kde mohou žáci najít kýžené informace. Vhodnými materiály mohou být ofocené texty z učebnic, obrázky, zápisky v sešitu žáků, samotné učebnice atd.

Postup

  • Nejprve si každý žák vypracuje sám své zadané téma
  • Následně spolu se spolužákem v lavici si tyto informace vymění (3 - 5 minut)
  • Po uplynutí časového intervalu se dvoji spojí ve čtveřice, kde se opakuje proces výměny informací mezi všemi členy - ve skupině se určí "zapisovatel", který shromažďuje poznatky
  • Čtveřice se následně ještě mohou spojit ve skupiny po 8, kde se proces opakuje. 
  • Završením všeho může být prezentace před tabulí. Každá osmice vyšle své dva zapisovatele (mluvčí), kteří prezentují informace z původní čtyřčlenné skupiny. Učitel může jednotlivé informace upřesnit či doplnit, aby si je všichni žáci zapamatovali správně. Na závěr vše shrne

Příklad

  • V dějepise budeme probírat Přemyslovce
  • Mezi jednotlivé žáky rozdělíme následující témata: původ rodu (zakladatel, nástupníci,..), období vlády (od-do, významní vládci a události), poslední Přemyslovci
  • Ostatním žákům poté rozdáme jednotlivé vládce. Jelikož počet žáků zřejmě nebude stejný jako byl počet vládců, vybereme pouze ty nejznámější a nejzásadněší panovníky rodu Přemyslovců
  • Každý žák zpracuje jednotlivá témata, která si se spolužáky postupně vymění (v lavicích a poté při prezentaci)
  • Učitel poté vše shrne, případně doplní 

Foto: Shutterstock

 

favorite_border Přidat do oblíbených

hodnocení

Průměrné hodnocení: 2,6/5. Hodnotilo 569 návštěvníků

Michal Kuba

Michal Kuba

V červnu 2016 jsem založil projekt "Zabav-Děti". Jeho primárním cílem je nabízet inspiraci pro práci s dětmi. Je určený především rodičům, učitelům, vychovatelům a vedoucím kroužků. Více než 10 let působím jako vedoucí ve skautském oddíle v Brně.

Přidejte komentář