Míčová desítka

Který ze soupeřících týmů dokáže vícekrát chytit míč bez dopadu na zem? Soutěžní hra s míčem nenechá žádného hráče v klidu. Nejen přesnost a šikovnost hodu je dobrým předpokladem pro vítězství.

Hráče rozdělíme na dva týmy, které se libovolně rozmístí po vytyčeném území - vhodné je hřiště s nakreslenými čarami, z nichž zvolíme hranice herního území.

Jeden z týmů začíná s míčem. Hráči se snaží vzájemně si míč přihrávat, přičemž po první chycené přihrávce zavolá úspěšný chytač "Jedna", po další úspěšné přihrávce bez dopadu na zem "Dva" a tak dále, až do desíti

Druhý tým se snaží překazit kombinaci. Pokud se míč dotkne země (ať už po chybě prvního týmu či díky zásahu druhého týmu), posloupnost úspěšných přihrávek se nuluje a začíná si přihrávat druhý tým.

Jestliže tým, který se snaží kombinaci překazit, míč pouze vychýlí a následně jej přihrávající tým chytí, hod se počítá a tým si připočítá další úspěšný hod.

Je zakázán jakýkoliv fyzický kontakt mezi hráči soupeřících týmů!

Hře můžeme vymezit časový úsek, po jehož skončení vyhrává ten tým, který dokončil více "desítek". A nebo můžeme zvolit počet "desítek", kterých musí tým dosáhnout, aby zvítězil.

hodnocení

Průměrné hodnocení: 2,9/5. Hodnotilo 186 návštěvníků

Michal Kuba

Michal Kuba

V červnu 2016 jsem založil projekt "Zabav-Děti". Jeho primárním cílem je nabízet inspiraci pro práci s dětmi. Je určený především rodičům, učitelům, vychovatelům a vedoucím kroužků. Více než 6 let působím jako vedoucí ve skautském oddíle v Brně.

Přidejte komentář