Zahrajte si famfrpál jako Harry Potter

Děti jistě znají slavného Harryho Pottera. Takže i viděli famfrpál a možná toužili si to někdy vyzkoušet. I v reálném světe si jej můžete zahrát.

Napřed si nachystáme hřiště. To je tvořené ze tří pásem, které jsou ohraničené rovnoběžně položenými lany na zemi. Prostřední pás je ten, kde se odehrává většiny hry. Na zem zde rozsypeme hromadu plastových víček. Do krajních pásem umístíme po třech obručích. Ty lze snadno vytvořit jako kruhy z lan na zemi. Můžeme ale také použít obuče, které na tyči zapíchneme do země. 

Nyní rozdělíme hráče na dva týmy a vysvětlíme všechny posty. Ideální počet členů týmu je 7-8. V každém je 1 brankář, 1-2 chytači, 2 odrážeči a 3 střelci. Podívejme se, co kdo dělá a kam smí.

Brankář

Smí se pohybovat v pásmu svého týmu a vlastním tělem zastavovat camrály letící do vlastních obručí. 

Chytač (chytači)

Během hry se snaží posbírat co nejvíce víček. Smí se nosit maximálně po jednom, na konci hry se každé počítá za bod. Chytači víčka nosí za nejvzdálenější obruč.

Odražeči

Smí brát a chytat potlouky a těmi vybíjet ostatní protihráče. Vybitý hráč se vrací na místo, kam svůj tým nosí víčka z pole.

Střelci

Snaží se camrály dát co nejvíc gólů - dvě obruče jsou blíž k hranici pásma, jedna je dál. Gól do bližší obruče se počítá za 3 body, do vzdálenější za 5. 

 

Každý, kdo je vybitý, se vrací oživit na místo, kam jeho tým nosí víčka. Pouze odražeč může letící míč chytit a dále hrát. Nikdo jiný se ale míče nesmí ani dotknout, jinak je automaticky vybitý. Ve vlastním pásmu se nikdo kromě brankáře nesmí zdržovat a zabraňovat camrálům před vlétnutím do obruče. 

Hraje se na dva poločasy. Každý trvá nejdéle deset minut. Hra může skončit předčasně a to tehdy, pokud někdo najde zlatonku. Ta vypadá tak, že jedno z víček je nějakým označením odlišeno od jiných - avšak tato odlišnost není zcela patrná, takže se dá zlatonka najít spíše náhodou. Tým, jehož chytač najde zlatonku, získává 20 bodů.

favorite_border Přidat do oblíbených

hodnocení

Průměrné hodnocení: 3,2/5. Hodnotilo 764 návštěvníků

Michal Kuba

Michal Kuba

V červnu 2016 jsem založil projekt "Zabav-Děti". Jeho primárním cílem je nabízet inspiraci pro práci s dětmi. Je určený především rodičům, učitelům, vychovatelům a vedoucím kroužků. Více než 10 let působím jako vedoucí ve skautském oddíle v Brně.

Přidejte komentář