Zásady Ochrany osobních údajů

Odesláním formuláře na stránkách ZABAV-DETI.cz v sekci Registrace udělujete provozovateli, kterým je Michal Kuba, IČ: 06033342 (dále jen „Správce“) souhlas, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a také v souladu s GDPR (General Data Protection Regulation), obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a s účinností od 25. května 2018, zpracovával tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení,
  • emailová adresa,

Tyto údaje budou Správcem zpracovány do doby, než bude souhlas odvolán. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zasílání obchodních sdělení týkající se novinek, oznámeních a dalších informací z webu ZABAV-DETI.cz.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • Poskytovatel softwaru (mailingových služeb) Mailchimp.com
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odebrat kliknutím na odkaz pro odhlášení v odesílaných zprávách, žádat opravu námi zpracovávaných údajů nebo jejich kompletní výmaz.

Děkujeme vám za důvěru a budeme velmi vděčni za podporu v naší činnosti.